Opening van het vaccinatiecentrum van het Militair Hospitaal

Sinds maandag 15 maart is het vaccinatiecentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek volledig operationeel. Dit vaccinatiecentrum wordt het tweede grootste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Het centrum zal de capaciteit hebben tot 1.000 vaccins per dag wanneer de vaccinatiefase van de bevolking begint. Het zal 7 dagen per week werken, van 8 u tot 20 u.

 

Met 2 doses per persoon zou het vaccinatiecentrum van het militair hospitaal in staat moeten zijn om binnen 7 maanden 100.000 mensen te vaccineren.

 

In de komende dagen zal het centrum, overeenkomstig de nationale vaccinatiestrategie, toegankelijk zijn voor de Brusselse bevolking.

 

Tegelijkertijd zullen militairen die op het punt staan om in operaties te worden ingezet, ook in het Militair Hospitaal worden gevaccineerd.

 

Om een goed verloop van de missies en de gezondheid van de uitgezonden militairen niet in gevaar te brengen, zullen deze aangeduide personeelsleden vóór hun vertrek worden gevaccineerd, te meer omdat deze personen zich niet op het grondgebied zullen bevinden op het tijdstip waarop de nationale vaccinatiecampagne in hun vaccinatie voorziet.

 

Daarom zijn, na coördinatie met de Interministeriële Conferentie, vaccins beschikbaar gesteld aan Defensie voor deze specifieke gevallen. Defensie heeft 1.800 militairen aangeduid die op het punt staan te worden uitgezonden en die naar verwachting in de komende weken zullen worden gevaccineerd.

 

Defensie blijft zich inzetten voor de natie. Naast de reeds geplande steun voor de federale vaccinatiecampagne zal in de nabije toekomst nog andere steun worden verleend.

Service de Presse

Ritchie Sedeyn

Luc Carvers