Operaties 2024: onverminderde inzet

Minister van Defensie Ludivine Dedonder lichtte de operaties van Defensie voor 2024 toe tijdens een bezoek aan onze militairen in Cincu, Roemenië. De ontplooiing in Roemenië aan de oostflank van het NAVO-grondgebied is daar één van.

 

Ruim duizend Belgische militairen zullen in 2024 ingezet worden tijdens operaties in binnen- en buitenland. Het exacte aantal kan nog wijzigen in de loop van het jaar. “Dat is wat vandaag geprogrammeerd staat. Mogelijks moeten we dat aanpassen”, geeft de minister aan.

 

NAVO-operaties in Roemenië en Litouwen

 

Onze troepen in Roemenië maken deel uit van de Forward Land Forces (FLF)-regeling binnen de Franse battlegroup Combined Arms Tactical Sub-Group (CATG). Deze gevechtsgroep werd opgericht om de aanwezigheid van de NAVO aan de oostflank te versterken. Ook zal er blijvend steun geleverd worden voor de bouw van het kamp in Cincu en het verbeteren van de faciliteiten.

 

Een gelijkaardige operatie, eveneens onder de noemer FLF, is aan de gang in Litouwen, een van de landen die onderdak bieden aan de acht battlegroups die momenteel bestaan. De Belgen die daar deel uitmaken van een CATG zullen in januari 2024 huiswaarts keren. Het “multi-sensor” eskadron van het ISTAR-bataljon zal in 2024 voor zes maanden ontplooid worden.

 

In de lucht…

 

Defensie bewaakt de oostflank ook vanuit de lucht. Baltic Air Policing (BAP) draait rond de bescherming van het luchtruim van de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen), die zelf geen gevechtsvliegtuigen hebben en met name kunnen rekenen op de inzet van onze F-16’s. Het Siauliai-detachement in Litouwen zal zijn activiteiten voortzetten tot in maart 2024.

 

België levert ook personeel voor Enhanced Vigilant Activities (eVA) voor de Airborne Warning and Control Systems (AWACS), de Multinational Multirole Tanker Transport Unit (MMU) en voor het AIRCOM/COAC hoofdkwartier.

 

… en op zee

 

De operaties Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), een groep internationale gevechtsschepen, en Standing NATO Maritime Counter Mine Group 1 (SNMCMG1), die springtuigen moet opsporen en vernietigen, zullen ook in 2024 doorlopen. Het fregat F931 Louise-Marie (LoMa) en de mijnenvegers Crocus en Lobelia zullen worden ingezet als onderdeel van dit programma.

 

Training voor Oekraïne

 

In 2024 zal Defensie verschillende steun- en trainingsmissies aan Oekraïne blijven leveren, zowel in binnen- en buitenland.

 

De EU Military Assistance Mission in Oekraïne (EUMAM UA) biedt de Oekraïense strijdkrachten training op maat om zich tegen Rusland te verdedigen. Dit omvat de opleiding van gevechtspiloten, ontmijning en het omgaan met springtuigen.

 

DRC, Benin, Niger

 

België blijft actief op het Afrikaanse continent, onder meer in de Democratische Republiek Congo (DRC), Benin en Niger. In de DRC begeleiden Belgische militairen instructeurs bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s in verschillende academies van de strijdkrachten. Er wordt ook medische bijstand verleend aan het Centre Hospitalier Roi Baudouin in de hoofdstad Kinshasa.

 

In Benin leidt de Belgische Marine momenteel een crew op voor haar nieuwe patrouillevaartuig in het kader van het DEFEND-programma (Defence Forced Enabling Development). Benin kampt momenteel met een terreurdreiging in het noorden van het land. Steun aan de River Component maakt deel uit van de inspanning.

 

In Niger kwam de operatie New Nero ten einde na een staatsgreep. Defensie blijft aanwezig om de activiteiten en de algemene situatie in de regio te blijven monitoren.

 

Daesh

 

Defensie ondersteunt ook partners in de strijd tegen Daesh in delen van Irak en Syrië, als onderdeel van operatie Inherent Resolve. Het neemt ook deel in operatie Trident Justice, waarbij oorlogsmisdaden in Oekraïne worden onderzocht.

 

Het reeds genoemde fregat F931 Louise-Marie vaart in 2024 ook mee in het kader van European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). Van december tot einde mei 2024 zullen we opnieuw het commando voeren over Agenor (het militaire luik van EMASoH), en militair personeel inzetten in haar hoofdkwartier.

Zo helpen we het maritieme verkeer in deze regio te stabiliseren.

 

Eigen grondgebied

 

Tot slot blijft Defensie uiteraard haar essentiële missies op haar eigen grondgebied vervullen. Denk maar aan de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), of het brandwondencentrum in het militair hospitaal.

 

Op zee helpt de Marine onze wateren te beschermen. Onze Search and Rescue-helikopters reageren ook in geval van nood. Een andere inzet is de Quick Reaction Alert (QRA), dat wordt geactiveerd bij een dreiging in het luchtruim van de Benelux.

 

Defensie blijft trouw aan haar kerntaken om de eigen bevolking te beschermen. De binnenlandse beveiligingscompagnie PROTER, die voornamelijk bestaat uit lichte infanterie-eenheden, gaat nu haar tweede werkingsjaar in. Het staat klaar om snel in te grijpen, in coördinatie met de provinciale militaire commando’s, de politie en de civiele autoriteiten.

 

Maximaal 1.000 mensen op het terrein

 

Het aantal militairen in operatie zal in 2024 maximaal 1.000 bedragen, vergeleken met ongeveer 850 nu. Tegen de zomer zal dit aantal dalen naar 500, met een gemiddelde van ongeveer 700 over het jaar.

In 2024 zal Defensie zich, zoals altijd, dag en nacht inzetten voor de veiligheid in binnen- en buitenland en op zee, tijdens nationale en internationale operaties, in het kader van de EU, de NAVO en de VN.

Rein Van den Bergh

DG StratCom