Operatie Winter; warmte in koude dagen

Ook in 2021 biedt Defensie steun aan thuislozen en mensen die op straat moeten leven. Operatie Winter staat in het teken van solidariteit met diegenen die een vanzelfsprekendheid als een dak boven het hoofd moeten missen. In verschillende kazernes stellen we nachtopvang ter beschikking en delen we kleding en een warme snack uit. 

 

“Solidariteit is een van de kernwaarden van het militair zijn”, aldus Defensieminister Ludivine Dedonder. “Onderlinge solidariteit onder militairen maakt dat ze in moeilijke periodes een hechte groep vormen”, gaat ze verder. “Het is voor mij niet meer dan normaal dat Defensie, binnen haar mogelijkheden, een hand reikt naar zij die het nodig hebben. Die steun kennen we toe in functie van de hulpvraag van sociale organisaties aan de provinciecommandanten en in verhouding tot de beschikbare middelen. ”

 

Tijdens deze jaarlijkse operatie ondersteunt Defensie organisaties die hulp bieden aan de mensen in de maatschappij die het niet gemakkelijk hebben. Verscheidene kazernes openen de spreekwoordelijke deuren voor Operatie Winter. Momenteel zijn er ruim 50 plaatsen beschikbaar in kazernes in de provincies Luik, Henegouwen en Luxemburg. Dat kunnen er meer worden naargelang de grootte en locatie van de vraag.

 

Om het besmettingsrisico rond COVID-19 in te perken, kan het volgens de specifieke aanbevelingen van Sciensano aangewezen zijn om nieuwkomers bij hun aankomst in de kazerne (vrijwillig) te testen op COVID-19, als daarvoor medisch personeel beschikbaar is.

 

Hulp aan de Natie is een van de opdrachten van Defensie. Zorg dragen voor warmte in koude dagen hoort daar ook bij.

Rein Van den Bergh