Project ‘Belgium, Battlefield of Europe’ gelanceerd

In het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis stelden op maandag 8 november 2021 het War Heritage Institute (WHI) en zijn partners, waaronder Defensie, officieel het project ‘Belgium, Battlefield of Europe’ voor. Dit project verbindt musea, sites en organisaties die werken rond militair patrimonium en herdenking. Doel is 2000 jaar aan oorlogen, veldslagen en belegeringen op Belgische bodem te belichten.

 

Het huidige België, in het hart van West-Europa, lag altijd al op het kruispunt tussen de Romaanse en Germaanse culturen, en vlak bij de Angelsaksische wereld. In de loop van de eeuwen werden in onze contreien dan ook honderden conflicten uitgevochten. Veel van de historische sites die daar een gevolg van zijn worden tot op vandaag vaak door particulieren in stand gehouden.

 

Onder andere de minister van Defensie, de Chef Defensie, de minister-presidenten van de Gewesten en Gemeenschappen woonden de inhuldigingsplechtigheid bij en hoorden Franky Bostyn, adjunct directeur-generaal van het WHI, het nieuwe project voorstellen: “Vele partners vroegen de laatste jaren, waarin we heel veel herdenkingen gezien hebben, om een meer gestructureerd systeem. Drie punten zijn daarin essentieel: networking, historisch onderzoek, en de herinnering.”

 

“Networking moet zowel intern als extern gebeuren. Intern moeten de verschillende musea hun expertise delen en extern uitspelen, denk aan toerisme.”

 

Voor het tweede punt moet een gemeenschappelijke database, te consulteren via het internet, historisch onderzoek over verschillende thema’s vergemakkelijken. “We kunnen nu makkelijker bepalen en analyseren welke plaatsen binnen ons grondgebied herhaaldelijk het toneel waren voor conflict, en beter begrijpen waarom. En we kunnen bekijken welke types van oorlogvoering er vooral gebruikt werden.”

 

“Wat betreft de herinnering ten slotte hebben we een beter zicht op begraafplaatsen die verband houden met een bepaald conflict en die beter bewaren,” legde Bostyn uit.

 

Nieuwe website

 

Sinds 8 november is ook de nieuwe website online: www.belgiumbattlefield.be. Die fungeert als zenuwcentrum van het project en geeft bijvoorbeeld een overzicht van alle betrokken partners en links naar de evenementen die op de agenda staan.

 

Het War Heritage Institute, het federale instituut belast met het militair patrimonium en herinnering, heeft het initiatief voor dit project genomen en vergemakkelijkt de werking ervan. Defensie en de vijf Gewesten en Gemeenschappen van ons land dragen als structurele partners hun kunde en kennis bij op gebied van onroerend erfgoed, musea, toerisme en voorlichting. Elke Belgische vereniging die zich bezighoudt met militair patrimonium en herdenking kan tot het project toetreden, zoals al enkele van de belangrijkste musea en historische sites gedaan hebben.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder besloot de ceremonie met een korte toespraak: “Het netwerk Belgium, Battlefield of Europe is opgericht met als doel alle museale actoren rond de gewapende conflicten die op ons grondgebied hebben plaatsgebonden, samen te brengen. Het is de uitgelezen kans om ons historisch erfgoed nog meer in de kijker te zetten en toeristisch te ontwikkelen, zonder het wetenschappelijk onderzoek in dat kader en het overbrengen van de herinneringsgedachte daarbij te vergeten. Die herinnering en herdenking stelt ons in staat het verleden beter te begrijpen, om zo ook de wereld van vandaag beter te verstaan. Ik wil nogmaals benadrukken dat, samen met het WHI, de overdracht van de herinnering en burgerschap een van mijn prioriteiten is. Het feit dat de gemeenschappen en gewesten zich meteen bij het initiatief Belgium, Battlefield of Europe hebben aangesloten, getuigt van een wil om samen te werken en ons verleden te herdenken. Dit netwerk, gelanceerd door het WHI, gaat meteen van start met 70 partners. Allen pioniers die het belang van ons verleden onderschrijven.”

Jacques-Emmanuel De Boeck

Jérusalem Pierard