Protocolakkoord ondertekend tussen Defensie en Federaal Wetenschapsbeleid

Op maandag 13 december ondertekenden de minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een protocolakkoord dat de lange termijnsamenwerking tussen Defensie en het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) bevestigt. Meteen werden ook de eerste drie projecten van het nieuwe gemeenschappelijk onderzoeksprogramma Defence-related Research Action (DEFRA) voorgesteld.

 

De ondertekening van het protocolakkoord vond plaats in de Koninklijke Militaire School in Brussel. “Ik ben ervan overtuigd dat Defensie met de ondertekening van dit akkoord over een nieuw effectief instrument zal beschikken om haar doelstellingen te bereiken op het gebied van innovatie, wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling,” vertelde minister Dedonder via Skype, die door de coronamaatregelen niet fysiek aanwezig kon zijn. “De budgetten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek zullen in de toekomst verder stijgen, met name het aandeel daarin voor het DEFRA-programma.”

 

BELSPO x KHID = DEFRA

 

Met de introductie van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma DEFRA (Defence-related Research Action) slaan het Federaal Wetenschapsbeleid (Belgian Science Policy Office of BELSPO) en het Koninklijk Hoger Instituut Voor Defensie (KHID) de handen in elkaar. DEFRA moet de samenwerkingen tussen Defensie, de academische wereld en de industrie verder stimuleren op het gebied van innovatie en wetenschappelijk en technologisch onderzoek.

 

 

Eerste onderzoeksprojecten

 

In maart 2021 lanceerden BELSPO en het KHID voor het eerst een oproep aan de Belgische onderzoeksinstellingen en de industrie. Dit resulteerde in de ontwikkeling van drie onderzoeksprojecten. Als eerste is er INSERT-DB, waarbij Defensie inzet op het rekruteren en opleiden van NEET-jongeren in samenwerking met de KU Leuven. Daarnaast behoort ook het MONA-project tot een van de laureaten, dat samen met de ULiège onderzoek doet naar de ontwikkeling van een miniatuurbatterij. Ten slotte is er het derde project, SALTO, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar kunstmatige intelligentie.

 

Veiligheid en welvaart

 

Na een eerste positieve evaluatie willen Defensie en BELSPO het DEFRA-programma nu samen verder uitbouwen. Deze lange termijnsamenwerking moet niet alleen bijdragen aan de veiligheid van België en van Europa, maar ook aan de economische vooruitgang: “België beschikt over geavanceerde industriële bedrijven met toepassingen die Defensie kunnen dienen. Het is dan ook essentieel om ze dichter bij Defensie te kunnen brengen,” legt staatssecretaris Thomas Dermine uit. “Vandaag investeren in onderzoek is essentieel om morgen banen te kunnen creëren en overmorgen onze welvaart te garanderen,” besluit Dermine.

Wilge Decraene

Vincent Bordignon