Sea survival voor het Rapid Reaction Corps in Blankenberge

Waarom de jaarlijkse militaire vaardigheidstesten online herhalen wanneer je er ook een grootschalige praktijkoefening van kunt maken, dachten 14 Belgische militairen die momenteel in het Rapid Reaction Corps (RRC-FR) in Rijsel werken, een van de hoofdkwartieren waarover de NAVO beschikt. In het kader van hun stand-by opdracht als Warfighting Corps voor de Alliantie organiseerden ze een Belgische trainingsweek, inclusief een reële overlevingsoefening op zee. Dit event vond plaats in nauwe samenwerking met het patrouilleschip Castor, de Special Operations Boat Unit (SOBU), de NH90 Search and Rescue-helikopter en de civiele reddingsdienst op zee van Blankenberge.

 

“Dit is de commandant van het schip. We hebben zicht op acht personen in het water. Start reddingsoperatie, weerklinkt er door de luidsprekers. Met deze woorden lanceert de commandant van het patrouilleschip Castor de reddingsprocedures.

 

De Special Operations Boat Unit en de vrijwillige reddingsdienst op zee van Blankenberge haasten zich naar de oproep van het patrouilleschip om de drenkelingen uit het water te halen, gespeeld door de Belgische militairen van het RRC-FR. Aan boord van de Castor worden ze onderworpen aan een administratieve en medische controle. Sommigen worden medisch geëvacueerd met de NH90.

 

Jaarlijkse militaire vaardigheidstesten

 

“De periodieke herziening van de militaire basiskennis en -technieken is het hoofddoel van deze trainingsweek. Maar dit jaar deden we er nog een sausje bovenop”, lacht planningsofficier Jeroen van het RCC-FR. “Iets aan den lijve ondervinden blijft immers veel langer hangen dan een theoretische herhaling of een briefing.”

 

De theorie van eerste hulp, hypothermie en overleven (op zee) werden tijdens deze joint oefening in de praktijk gebracht. De militairen van het RCC-FR kregen zo een realistisch beeld van de effecten van kou op het lichaam, de reddingstechnieken die professionals toepassen en de mogelijke acties als overlevende.

 

Stand-by als gevechtskorps

 

Het Rapid Reaction Corps (RRC-FR), gevestigd in Rijsel, Frankrijk, is één van de hoofdkwartieren die door de NAVO zijn gecertifieerd om een specifieke rol binnen het Bondgenootschap te spelen. Met 14 militairen levert België, na Frankrijk, het op één na grootste contingent binnen deze multinationale staf, dat in staat is om zowel land- als joint operaties aan te sturen.

 

“In 2024 zijn we stand-by als Warfighting Corps”, legt Brigadegeneraal Peter uit. “Dit betekent dat de Alliantie eerst naar ons zal kijken wanneer het een inzetbaar hoofdkwartier nodig heeft. We zijn in staat het bevel te voeren over een aantal divisies, met ondersteunende troepen, in een oorlog met hoge intensiteit. We hebben het dan over 100.000 tot 150.000 man.”

 

De generaal vervolgt: “Deze oefening past dan ook in een mogelijke inzet waarbij we van de ene basis naar de andere worden overgevlogen, mogelijks ook over water. Daarom hebben we de standaard overlevingstechnieken uitgebreid naar de specifieke aspecten van overleven op zee.”

 

Oefening voor alle componenten

 

Tijdens deze training kregen de militairen van het RRC-FR steun van het patrouilleschip Castor, de SOBU, de NH90-helikopter van het 40ste Smaldeel uit Koksijde en de civiele reddingsdienst op zee van Blankenberge.

 

Een nuttige oefening voor iedereen, meent Kristof, commandant van de Castor. “Voor een militair patrouillevaartuig zijn het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties en het dienen als commandoplatform op zee fundamentele missies. Deze kunnen variëren van kleinschalige acties tot MASCAL (mass casualty)-incidenten  met een groot aantal drenkelingen. In dat laatste geval en zoals tijdens deze training vragen we meestal assistentie van andere schepen en/of helikopters voor een medische evacuatie.”

Wilge Decraene

Gert-Jan D'haene

Nathalie Mylle