Specialisatie in de kijker: CBRN-training op een schip

Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair, of kortweg CBRN, is een tak van Defensie die gespecialiseerd is in onder andere ontsmetting bij verschillende incidenten. Tijdens de eenjarige opleiding leren toekomstige CBRN-specialisten alle procedures in verband met CBRN-verdediging. Een specifiek onderdeel is daarbij de ontsmetting van schepen. In Zeebrugge stond een nieuwe groep cursisten dan ook paraat om het schip te betreden met hun nieuwverworven skills.

 

Defensie is zeer gespecialiseerd in CBRN, daarom kunnen de militairen ook ingezet worden bij een industrieel incident om hulp aan de natie te bieden. Deze unieke expertise wordt enorm gewaardeerd. Regelmatig houden ze grote trainingen en ondersteunen ze zo de troepen van heel Defensie (Land, Lucht, Marine en de Medische component).

 

Tijdens de vorming in de CBRN-specialisatie leren de militairen hoe de ontsmetting in zijn werk gaat. In het Departement Genie in Amay leren ze alle noodzakelijke technieken en tactieken. Er zijn twee grote types van ontsmetting: personeel en infrastructuur/materiaal.

 

Werken in drie dimensies

 

Een speciaal onderdeel van de vorming is de procedure om een schip te ontsmetten, waar de studenten zich een week lang op toeleggen. Dit vereist een andere werkwijze. “Werken in drie dimensies (meerdere bruggen) en verschillende materialen zoals zodiacs en kranen bemoeilijken de ontsmetting op een schip,” legt luitenant De Backer, chef instructeur bij de Genie, uit. “Bovendien is er enorm veel klein materiaal aanwezig dat vaak niet te ontsmetten valt zoals touwen en reddingsboeien die afgevoerd moeten worden.”

 

Tijdens de cursus oefenen ze eerst de ontsmetting op een levensechte maquette in het Damage Control Center en nadien volgt het echte werk op een schip in de haven van Zeebrugge. “De structuur van de maquette is heel simpel ten opzichte van een schip qua bruggen, smalle doorgangen en oppervlakken. De dimensies in het echt zijn natuurlijk veel groter,” aldus luitenant De Backer.

 

Op een schip zijn er ook veel meer moeilijk bereikbare hoekjes voor de jets van de ontsmettingsmachine dan bij voertuigen. “Er is enorm veel materiaal, zoals radars en antennes, dat extreem gevoelig is waardoor we de klassieke producten dus niet kunnen gebruiken. Dat is een hele uitdaging,” gaat hij verder.

 

Out of the box

 

Een schip is groot materiaal en is uiteraard niet zomaar te vervangen. Het is dus van cruciaal belang om het snel terug operationeel te kunnen maken.

 

“Deze vorming toegepast op schepen is belangrijk om de marine op een efficiënte manier te kunnen ondersteunen, zoals de missie Joint van CBRN Land het ook voorschrijft. Bovendien krijgen onze student-onderofficieren zo een extra kans om een ploeg te leren leiden en dit dwingt hen om “out of the box” te denken bij het volbrengen van hun missie,” besluit de luitenant.

Bilitis Nijs

Adrien Muylaert