Supersonische luchtpolitie beschermt onze burgers

Belgische F-16 piloten waken over de veiligheid van de bevolking op de grond, ter zee en in de lucht. In het kader van Hulp aan de Natie en de opdracht Quick Reaction Alert (QRA) wordt ons luchtruim continu in de gaten gehouden en staan onze piloten 24/7 klaar om in te grijpen indien nodig. Vijftien minuten volstaan om op te stijgen, controles te verrichten, onderscheppingen te doen en, als laatste redmiddel, dreigingen te neutraliseren.

 

F-16’s boven de Benelux

 

Sinds midden mei 2022 staat België opnieuw aan het roer van de opdracht Quick Reaction Alert. In die opdracht beveiligen België en Nederland beurtelings het luchtruim van de Benelux. Wanneer de beurt aan onze piloten is staan hiervoor permanent twee F-16 jachtvliegtuigen klaar, afwisselend op de vliegbasissen van Kleine-Brogel en Florennes.

De aansturing gebeurt via het Control and Reporting Centre in Bevekom. Daar wordt ook, in nauwe samenwerking met onze buurlanden, alle luchtverkeer boven onze contreien continu gemonitord. De luchtgevechtsleiders zijn alert voor de minste afwijking. Dat omvat een brede waaier aan gebeurtenissen zoals een vliegtuig dat de communicatie verliest, een vliegtuig in nood, een verdacht vliegtuig, het overvliegen van gevoelige zones.
Het luchtruim waarvoor de QRA F-16’s verantwoordelijk zijn strekt zich uit van het noordoosten van Nederland tot aan de Luxemburgse grens en omsluit ook een deel van de Noordzee.

 

Op 17 mei 2022 onderschepten de jachtvliegtuigen van de Belgische luchtmacht een civiel vrachtvliegtuig boven Nederland. De militairen grepen in na een bommelding die achteraf gelukkig vals bleek te zijn.

Deze ‘scrambles’, waarbij de toestellen binnen de vijftien minuten in de lucht hangen, komt vijf à tien keer per jaar voor.

Kerlijn Puttemans

DG StratCom