Twee dagen van bezinning om de toekomst beter voor te bereiden

Hoe kunnen we ons land het best voorbereiden op toekomstige crises en conflicten? Dat is de vraag waar een groot panel van nationale en internationale experts zich, vanaf de ochtend van 19 april, gedurende twee dagen over buigt in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, maakte van de gelegenheid gebruik om haar eigen visie te delen.

 

“De toegevoegde waarde van de werknemer staat centraal in mijn overwegingen, maar vooral in mijn acties”, gaat de minister van start. “Personeel, veerkracht, infrastructuur en militaire capaciteiten die ook ten dienste van de bevolking ingezet worden, liggen mij nauw aan het hart. Dit symposium sluit dan ook aan bij mijn wens om over elementen te beschikken waardoor de politiek zich goed op de toekomst kan voorbereiden.”

 

‘Totale verdediging’

 

Het colloquium brengt veel deskundigen samen om gedurende twee dagen via panelgesprekken na te denken over twee belangrijke zaken die nodig zijn om een crisis het hoofd te kunnen bieden: de veerkracht van de samenleving en het concept ‘totale verdediging’.

 

Ons land is immers verantwoordelijk voor de bescherming van zijn burgers, de verdediging van zijn grondgebied en het waarborgen van zijn onafhankelijkheid. Enkele recente gebeurtenissen, gaande van natuurrampen tot oorlogsvoering op Europese bodem, vormen het bewijs dat veiligheid in al zijn facetten een prioriteit moet vormen.

 

Bekwaam en opgeleid personeel

 

“Een van de sleutelelementen is en blijft de beschikbaarheid van bekwaam, opgeleid en regelmatig getraind personeel dat volgens bepaalde tijdschema’s kan worden ingezet”, vervolgde de minister.

 

Hierbij is niet alleen de kwaliteit van een individu belangrijk. Ook de massa mensen die op korte termijn gemobiliseerd kan worden om de veiligheid van het land te verzekeren, is een fundamenteel element geworden voor het opvangen van zowel virtuele als fysieke dreigingen.

 

Samenwerking en partnerschappen

 

Tijdens dit symposium is de ambitie onder meer om in vraag te stellen of de investeringen, het materiaal en de beperkte structuur wel volstaan. Een ander onmisbaar punt dat aan bod zal komen is, naast de noodzakelijke samenwerking tussen de civiele sector en de militaire wereld, de privaat-publieke partnerschappen die tot stand gebracht moeten worden om onze kritieke infrastructuren te beschermen.

 

“Alle opgezette panels lijken me veelbelovend. Er zal grondig nagedacht worden over de vele vragen die we (kunnen) hebben. Er zullen opties aangegeven worden met het oog op de versterking van de onontbeerlijke civiel-militaire samenwerking en onze veiligheid in het algemeen. Er moeten maatschappelijke keuzes gemaakt worden en de nodige middelen daartoe moeten worden gevonden”, besloot de minister haar openingstoespraak.

Nathalie Mylle

Rosalie Schallon