Van Land naar Lucht: een nieuwe rechterhand voor de Chef Defensie

Op dinsdag 18 juli vond in Brussel de overdracht plaats tussen de huidige en toekomstige Vice-chef Defensie (VCHOD). De Chef Defensie (CHOD), admiraal Michel Hofman, aanwezig tijdens deze belangrijke handdruk, feliciteerde beide generaals van harte.

 

Luitenant-generaal Marc Thys, Vice-chef Defensie sinds augustus 2020, heeft de fakkel doorgeven aan luitenant-generaal vlieger Frederik Vansina. Ondertussen blijft generaal Thys deelnemen aan een aantal missies en zal hij aanwezig zijn bij de viering van de Nationale Feestdag op 21 juli.

 

Overgave van het commando

 

De VCHOD, houder van een masterdiploma Polytechnische Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School behaald in 1985, kan bogen op een carrière rijk aan ervaring: officier gepantserde cavalerie, projectleider bewakingsradar, officier ballistiek en veiligheid, enz. “Wat mij gedurende mijn hele carrière heeft geleid, is het dienen van de belastingbetaler en de soldaat, in die volgorde”, zegt luitenant-generaal Marc Thys.

 

In 2012 werd hij hoofd van de Divisie Systemen binnen de Algemene Directie Material Resources (DGMR), verantwoordelijk voor het beheer van al het land-, lucht- en maritiem materieel van Defensie.

 

Vervolgens werd hij gedurende tweeënhalf jaar Commandant van de Landcomponent, een periode waarin het partnerschap met Frankrijk voor gemotoriseerde capaciteit (het CAMO-project) werd gesloten en het Special Operations Regiment (SOR) werd opgericht.

 

Sinds september 2020 bekleedt hij de functie van VCHOD. Hij verklaart: “Als leidinggevende staan voor mij twee principes voorop:

 

  • Geef vrijheid aan je medewerkers
  • Vraag medewerkers om je uit te dagen met argumenten”.

 

Overname van het commando

 

Luitenant-generaal vlieger Frederik Vansina, afgestudeerd in de Militaire en Luchtvaart Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in 1987, wordt nu de nieuwe VCHOD.

 

Na zijn opleiding tot piloot vervoegde hij het 350ste Jachtsmaldeel op de vliegbasis van Bevekom. Eenmaal majoor werd hij in 2000 bevelvoerend officier van het 349ste Jachtsmaldeel van de 10de Tactische Wing, vliegbasis te Kleine-Brogel. Tijdens deze periode nam hij deel aan de Operatie Joint Forge/Joint Guardian boven de Balkan, als chef operaties van een gemengd Belgisch-Nederlands detachement dat werd ontplooid in Amendola, Italië.

 

In 2009 nam hij het bevel over van de 10de Tactische Wing. Tijdens zijn commando nam de Wing deel aan luchtoperaties boven Afghanistan en boven Libië ter ondersteuning van de lopende operaties.

 

In 2013 werd hij stafchef van de Luchtcomponent en al snel promoveerde hij tot de graad van generaal-majoor, waarna hij werd benoemd tot plaatsvervanger van de assistent stafchef voor het Departement Operaties en Training.  In 2014 werd hij Commandant van de Luchtcomponent en twee jaar later ging hij aan de slag als Vleugeladjudant van de Koning.

 

Na een passage als onderstafchef van het Departement Strategie op de Belgische Defensiestaf en zijn bevordering tot luitenant-generaal, wordt hij nu dus Vice-chef Defensie.

 

In een reactie op deze verandering van rechterhand zei admiraal Hofman, de CHOD: “Ik wil luitenant-generaal Thys bedanken voor de drie intensieve jaren die hij aan mijn zijde heeft doorgebracht als VCHOD en ik kijk uit naar een even constructieve en aangename samenwerking met luitenant-generaal vlieger Vansina, zijn opvolger”.

Aude Ransbotijn

Gert-Jan D'haene