Verhoging CBRN-capaciteit voor Belgische militairen in Roemenië

Naar aanleiding van de dreigementen over het mogelijke gebruik van onconventionele wapens tegen Oekraïne, heeft Defensie twee CBRN-instructeurs (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) naar Roemenië gestuurd waar onze Belgen van Operatie Black Eagle gestationeerd zijn. Onder deze onconventionele wapens vallen bijvoorbeeld biologische en/of chemische wapens. Giftige dampen van branden in fabrieken, medische inrichtingen en andere brandstof- en munitiedepots vallen ook binnen dit risicokader.

 

In het kader van de CBRN-capaciteitsopbouw kwamen tweede luitenant Cédric en eerste sergeant-majoor Sébastien, beiden van het departement genie – instructiecel CBRN in Amay, herhalingscursussen geven voor het geval van een onconventionele aanval. Deze cursussen bestaan uit een avond theorie en een dag praktijk met ongeveer 30 deelnemers per dag. “Ondanks de jaarlijkse testen die onze militairen moeten ondergaan en afleggen om operationeel te blijven, is niets beter dan een goede voorbereiding in een reële situatie,” legt tweede luitenant Cédric uit. Chef Sébastien voegt daaraan toe: “Wij maken van ons bezoek gebruik om het commando te adviseren over aanvullende maatregelen die moeten worden genomen. Extra uitrusting is besteld in België.” De instructeurs worden bijgestaan door de CBRN-assistenten van de eenheden, die de specialisten zijn op het terrein van de operaties.

 

Sinds 3 maart 2022 zijn er 300 militairen, voornamelijk van het 1/3 Lancer Bataljon en verschillende ondersteunende eenheden (logistiek, genie, medisch), ontplooid onder het commando van het 27ste Franse bataljon Chasseurs Alpins. Dit in het kader van de NATO Rapid Reaction Force (NRF) om aan onze bondgenoten te bewijzen dat België een betrouwbare, verantwoordelijke en gerespecteerde partner is in de VN, de NAVO en de EU. Ons land neemt trouw deel aan internationale coalities om de veiligheid in eigen land en de stabiliteit aan de grenzen van Europa en de NAVO te waarborgen.

Defensie is niet rechtstreeks bij dit conflict betrokken, maar als trouwe partner van de NAVO neemt zij deel aan de defensieve inspanningen van de Alliantie. 

Henri Houillet

Henri Houillet