Vlaams Instituut voor de Zee en de Belgische Marine bundelen de krachten

Op woensdag 28 februari 2024 ondertekenden het Vlaams Instituut voor de Zee en de Belgische Marine een raamakkoord voor samenwerking op lange termijn. De bundeling van krachten vond niet toevallig plaats in Oostende, de habitat van de Belgische mijnenbestrijdingsexpertise.

 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat wetenschappelijke kennis over kusten, zeeën en oceanen bundelt en zo breed mogelijk deelt. Deze nieuwe samenwerking komt voort uit een reeds vruchtbare bodem: het VLIZ is onder andere betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling, binnen een breder kader, van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Belgische Marine.

 

Algemeen kader

 

Het VLIZ- netwerk strekt zich uit over de hele wereld en omvat vele andere instituten waarmee het zijn kennis deelt. Korvetkapitein Ilja Van Hespen gaf een korte uiteenzetting over het algemeen kader dat is gecreëerd tussen Defensie, en meer bepaald de Marine, en het VLIZ.  Er kwamen een aantal sterke punten naar voren. Zo kunnen Defensie en het VLIZ hun mariene gegevens delen en treedt het VLIZ op als expert in databeheer.

 

De samenwerking omvat ook de ontwikkeling en implementatie van infrastructuur voor marien gegevensbeheer en mariene observaties. Daarnaast is er ook uitwisseling van kennis, zowel technisch als administratief, met een bijzondere focus op onbemande vaartuigen. En dat is nog niet alles: de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, ziet deze overeenkomst als een springplank om de huidige samenwerking te versterken en nieuwe projecten uit de grond te stampen. Hij benadrukte ook de noodzaak om de krachten te bundelen, gezien de geopolitieke situatie.

 

Integriteit en veiligheid Belgische grondgebied

 

De Marine heeft als opdracht de integriteit en veiligheid van het Belgische grondgebied te vrijwaren, met inbegrip van de zee, de kust en de infrastructuur. De Marine is een van de bevoegde Belgische autoriteiten op dit gebied. Dit is dan ook een ideale opportuniteit om het VLIZ-netwerk, dat 1.900 mariene wetenschappers telt, erbij te betrekken.

 

De Belgische Marine is expert in mijnenbestrijding en bodemclassificatie is in dit opzicht van groot belang. Dankzij de uitwisseling van gegevens kan deze expertise worden uitgediept. Deze data komen niet enkel van pas op het gebied van ontmijning, de gegevens en kennis over de biodiversiteit en oceaanstromen zullen ook nuttig blijken bij militaire activiteiten zoals onderzeebootbestrijding. Het partnerschap zal eveneens bijdragen aan de voorziening van betrouwbare informatie aan beleidsmakers, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Opnieuw een mooie stap naar meer samenwerking tussen Defensie, de academische wereld en de industrie.

Sten Maelfeyt

Vlaams Instituut voor de Zee