Voorbereid op alles: paramedici trainen MASCAL in Maradi (Niger)

Als paramedicus is het belangrijk om steeds voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s. Ook tijdens buitenlandse opdrachten, zoals Operation New Nero (ONN) in Maradi (Niger), blijven de paramedici van 3 Para hun skills bijschaven.

 

Whoesh! Een fictieve auto in het militaire kamp in Maradi ontploft en een grote steekvlam komt tevoorschijn. Resultaat: een dode en meerdere zwaar- en lichtgewonden. “MASCAL, MASCAL, MASCAL,” wordt er opgeroepen via de radio. Dat was het scenario dat het medische team bestaande uit een arts, een verpleegkundige, twee ambulanciers en achttien aidmen van het 3 Bataljon Parachutisten (3 Para) voorgeschoteld kreeg tijdens het trainen van hun medische capaciteit.

 

Bij een Mass Casualty overstijgt het aantal patiënten de middelen en het personeel die ter beschikking zijn. “Een Mascal is daarom altijd chaos,” legt militair anesthesiste Vermeulen uit. “Het doel is om na te denken hoe je zoveel mogelijk patiënten kan behandelen. Niet zozeer de meest zwaargewonden, maar wel zoveel mogelijk.”

 

Alpha, Bravo en Charlie

 

De personen die als eerste ter plekke komen beginnen met een triage van de gekwetsten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Alfa-, Bravo- en Charlie-patiënten. Alfa-patiënten hebben voornamelijk life and limbsaving problemen, die zo snel mogelijk medische hulp vereisen. Bravo-patiënten moeten binnen de vier uur behandeld worden en voor Charlie-patiënten geldt een tijdspanne van 24 uur.

“Op de plaats van het incident moet je alleen de handelingen doen die verhinderen dat een patiënt meteen zou sterven, zoals het aanleggen van een tourniquet of het vrijmaken van de luchtwegen,” vertelt de dokter. “Daarna komt het vaak neer op het zo snel mogelijk evacueren van de patiënten, bijvoorbeeld naar de Damage Control Surgery (DCS), het zogenaamde veldhospitaal, of naar de Role 1 hulppost.”

 

Medevac naar de hoofdstad

 

In functie van het aantal patiënten en de beschikbare aidmen, begint een teamleider met het verdelen van het werk. De aidmen worden aangestuurd om te helpen in de Role 1, de aanwezige DCS-capaciteit van de civiele organisatie IQARUS of om de Bravo of Charlie zone te managen. Het medisch team buigt zich intussen over de Alpha-patiënt, met ernstige brandwonden in het aangezicht, een klaplong en een beginnende shock. Voor die specifieke brandwondenzorg is de plaatselijke Role 1 niet uitgerust en dus wordt een Forward Evacuation naar de hoofdstad Niamey voorzien.

 

Via het Tactical Operations Center (TOC) in het militaire kamp wordt een lokaal medisch Global Helicopter Service (GHS) –vliegtuig, een Beechcraft 1900D, geactiveerd. Ook de Amerikaanse Role 2, de conventionele chirurgische capaciteit in Niamey, wordt gewaarschuwd. Terwijl het medisch team er alles aan doet om de Alfa-patiënt stabiel te houden, wordt een Bravo-patiënt met succes behandeld in de DCS van IQARUS. Even later vertrekt een colonne onder begeleiding van Force Protection naar het vliegveld in Maradi, waar ook de Alpha-patiënt succesvol wordt overgedragen aan de medische GHS-bemanning van IQARUS.

“Een geslaagde oefening waarbij we samen bewezen hebben dat teamwerk de chaos kan doorbreken,” blikt militair anesthesiste Vermeulen tevreden terug.

Wilge Decraene

Vincent Bordignon

Clint Soete