War Heritage Institute en Defensie eren veteranen

Aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel vond in de voormiddag van 7 april een herdenkingsceremonie plaats ter ere van alle veteranen. In de namiddag volgde nog een programma voor alle genodigde veteranen in het War Heritage Institute (WHI) in het Jubelpark.

 

Op 7 april eren het War Heritage Institute (WHI) en Defensie de veteranen in het kader van de Nationale Herdenkingsdag die aan hen is gewijd. Deze datum werd gekozen ter nagedachtenis van de 10 Belgische blauwhelmen die op 7 april 1994 in Rwanda werden vermoord tijdens hun deelname aan de VN-vredesoperatie in Kigali.

 

Omstreeks 11 uur vond er een plechtigheid plaats bij het Graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele autoriteiten, waaronder de minister van Defensie Ludivine Dedonder en luitenant-generaal Marc Thys, Vice-chef Defensie. Ook gewezen minister van Defensie en tegenwoordig Minister van Staat en Volksvertegenwoordiger André Flahaut tekende present.

 

Tijdens de herdenkingsplechtigheid legde een Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning een bloemenkrans neer bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Vervolgens wakkerde hij de Eeuwige Vlam aan en ondertekende het gastenboek.

 

Verbetering van het veteranenstatuut

 

In de namiddag ging het programma verder in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Brusselse Jubelpark. Meer dan 150 veteranen van alle leeftijden namen er deel aan een walking lunch in het gezelschap van minister Dedonder en de algemeen directeur van het War Heritage Institute, Michel Jaupart.

 

“Onze veteranen verdienen alle mogelijke respect voor wat ze hebben gedaan, zowel van Defensie, als van de maatschappij”, zegt minister Dedonder tijdens haar toespraak. Ze maakt er een punt van in haar beleidsnota om het veteranenstatuut te verbeteren en beter kenbaar te maken onder de militairen. Om bottom-up te werk te gaan, werd er een enquête bij 3000 veteranen afgenomen en gepolst naar hun ideeën en input. “Onze veteranen zijn een bron aan ervaring. In naam van ons land hebben ze hun leven geriskeerd om onze waarden en normen, onze strategische belangen en onze veiligheid te verdedigen.”

 

Om deze woorden kracht bij te zetten, werd er een film getoond met beelden van alle operaties waarbij het Belgisch leger betrokken was sinds de Korea Oorlog.

 

Nathalie Mylle & Kerlijn Puttemans

Adrien Muylaert